WH logo

Scandic är plansponsorer till World Cup Volt Hockey

Publicerad: 16/9, 2023

Scandic är plansponsorer till World Cup Volt Hockey

Organisationerna bakom World Cup Volt Hockey är otroligt stolta över det engagemang som Scandic visar för World Cup Volt Hockey. Hotellkedjan är redan etablerad som det självklara valet för innebandyrörelsen och nu stärker man sitt engagemang för turneringen.

- Fantastiskt roligt att ser hur Volt hockey turneringen utvecklats på bara två år, att vi har 25 lag både från Sverige och internationellt på plats i Gävle kommande helg är ju inget annat än en succé för våra duktiga arrangörer. För oss som företag känns det viktigt att få möjligheten vara med och stötta den här satsningen och sätta Gävle på kartan även i det här sammanhanget. Kan vi hjälpa till att visa att Gävle är en väldigt bra destination att genomföra idrottsarrangemang på så kommer fler att upptäcka det säger Niclas Jonsson, Hotelldirektör på Scandic Gävle Väst och Scandic CH.

Redan sedan etableringen av World Cup Volt Hockey har Scandic visat stort engagemang. Hotellkedjan är också inne i en viktig fas i arbetet med att möjliggöra fler boende möjligheter och flexibla lösningar för personer med funktionsnedsättningar. Läget i Gävle passar perfekt för deras satsning.

- Gävles geografiska läge med närhet till Arlanda tillsammans med Gävles fina vana att ta hand om större arrangemang gör oss helt klart attraktiva i konkurrens med andra destinationer. Jag tycker vi har en klar fördel de gånger det är stort internationellt deltagande på både idrottsarrangemang men även vid konferenser och kongresser avslutar Niclas Jonsson.

World Cup Volt Hockey tackar för det stöd som Scandic visar och är stolta över partnerskapet. Organisationen delar samma värderingar som hotellkedjan och ser positivt på framtiden för samarbetet.

- Vi är otroligt stolta över det engagemang som Scandic visar, Scandic är Nordens största hotelloperatör och finns över hela landet och norden, precis som lagen från World Cup Volt Hockey. Scandics arbete med hållbarhet, jämlikhet och inkludering visar att man är väldigt långt framme inom dessa områden, vilket är väldigt viktig för oss, säger Mattias Bergdahl, delprojektledare för World Cup Volt Hockey.

English version

Scandic are field sponsors for the World Cup Volt Hockey

The organizations behind the World Cup Volt Hockey are incredibly proud of the commitment that Scandic shows for the World Cup Volt Hockey. The hotel chain is already established as the obvious choice for the floorball movement and now it is strengthening its commitment to the tournament.

- Fantastic fun to see how the Volt hockey tournament has developed in just two years, that we have 25 teams both from Sweden and internationally in place in Gävle next weekend is nothing but a success for our talented organizers. For us as a company, it feels important to have the opportunity to be part of and support this venture and put Gävle on the map in this context as well. If we can help show that Gävle is a very good destination to hold sporting events, more people will discover it, says Niclas Jonsson, Hotel Director at Scandic Gävle Väst and Scandic CH.

Already since the establishment of World Cup Volt Hockey, Scandic has shown great commitment. The hotel chain is also in an important phase in the work to enable more accommodation possibilities and flexible solutions for people with disabilities. The location in Gävle is perfect for their investment.

- Gävle's geographic location with proximity to Arlanda together with Gävle's fine habit of taking care of larger events clearly makes us attractive in competition with other destinations. I think we have a clear advantage when there is a large international participation at both sporting events but also at conferences and congresses, concludes Niclas Jonsson.

World Cup Volt Hockey thanks Scandic for the support it shows and is proud of the partnership. The organization shares the same values as the hotel chain and is positive about the future of the collaboration.

- We are incredibly proud of the commitment that Scandic shows, Scandic is the largest hotel operator in the Nordics and is present all over the country and the Nordics, just like the teams from the World Cup Volt Hockey. Scandic's work with sustainability, equality and inclusion shows that it is very far ahead in these areas, which is very important to us, says Mattias Bergdahl, sub-project manager for the World Cup Volt Hockey.

Se alla nyheter »

Alla rättigheter reserverade Volt Hockey Sustainability Association © 2024
CookiesSidkartaFilarkiv • Webb: Precis Reklam i Yodo CMS

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga